Stan magazynowyaPrezentowane stany magazynowe są informacją orientacyjną i dotyczą ilości dostępnych na głównym magazynie w Katowicach i Szwecji.
Ilości w Katowicach są aktualizowane on-line, ilości w Szwecji raz dziennie.
Numer katalogowy:projekt i realizacja